Posts Tagged ‘góry pieniny’

Kto nie był jeszcze w Pieninach, to nie wie co traci, ponieważ traci bardzo wiele a także czekające na niego atrakcje turystyczne w Pieninach. Na Gorze zamkowej w Pieninach, znajdują się ruiny Pienińskiego zamku, który wybudowany został po najeździe Tatarów w roku 1241. Zamek Pieniński został wybudowany przez Wstydliwego Bolesława, był on prezentem dla jego żony, która na imię miała Kinga. Miała ona w tym zamku bardzo dobre schronienie, gdy zaczął się najazd Tatarski, ukrywała się tam razem z siostrami zakonnymi. Na górze Zamkowej znajduje się Sztuczna Grota, która została tam wykuta w roku 1904, ustawiono w niej pomnik Błogosławionej Kingi. Te niezwykłe historie tego zamku bardzo przyciągają wielu turystów. Warto też jest odwiedzić Rezerwat Biała Woda, znajduje się on w Pieninach Małych, jest to barwne miejsce potoku doliny Biała Woda. Otóż rezerwat ten posiada bardzo piękny krajobraz skał wapiennych. Natomiast w rezerwacie tym, odnajdują się piękne turnie, a także bloki skalne między którymi tworzy potok ten bardzo uroczy przełom, który nazywa się Międzyskały. Nadał on kształt, krągłych oraz gładkich koryt w skałach wapiennych. Turyści, często piją wodę z tego koryta, a zwłaszcza w tedy, gdy jest lato i bardzo ciepły dzień.

Największe atrakcje turystyczne w Pieninach, to Czerwony Klasztor, który jest połączony ze Sromowcami Niżnymi. W roku 2006 została obok klasztoru wybudowana wisząca kładka. Historia tego klasztoru sięga 1319 roku, gdzie klasztor ten wybudował Kokosz, który został natchniony łaską Bożą by odpuścić grzechy, sprowadził on do niego braci Kartuzów. W klasztorze tym mnisi, prowadzili się bardzo skromnie, żyli oni z jałmużny i z ziemi którą uprawiali. Nie jednego turystę, który przybędzie do Pienin, żeby podziwiać atrakcje turystyczne w Pieninach, zaciekawi historia czerwonego klasztoru. Natomiast z czasem dalszych lat, klasztor ten rósł z mądrości oraz zaradności mnichów. Klasztor Czerwony stoi po słowackiej stronie Pienin. Natomiast Jan Hus w roku 1414, został spalony, przez to iż domagał się on, wcielenia nakazów ewangelii oraz przez to uzdrowienie kościoła. Otóż w Czerwonym klasztorze, zakonnicy non stop poszukiwali eliksiru życia. Klasztor ten zamieszkiwany był poprzez mnichów w dwóch etapach, czyli przez kartuzów a później przez kamedułów. Historia tego klasztoru sięga wieku piętnastego, z czasem on podupadał, aż mnisi przeprowadzili się do polski. Historia tego klasztoru jest bardzo niezwykła, oraz wzruszająca, aby ją całą poznać trzeba temu poświęcić wielu godzin uwagi oraz zaczerpnąć Świerzego powietrza przy jego opowieściach, w Górskich Pieninach.