Kto nie był jeszcze w Pieninach, to nie wie co traci, ponieważ traci bardzo wiele a także czekające na niego atrakcje turystyczne w Pieninach. Na Gorze zamkowej w Pieninach, znajdują się ruiny Pienińskiego zamku, który wybudowany został po najeździe Tatarów w roku 1241. Zamek Pieniński został wybudowany przez Wstydliwego Bolesława, był on prezentem dla jego żony, która na imię miała Kinga. Miała ona w tym zamku bardzo dobre schronienie, gdy zaczął się najazd Tatarski, ukrywała się tam razem z siostrami zakonnymi. Na górze Zamkowej znajduje się Sztuczna Grota, która została tam wykuta w roku 1904, ustawiono w niej pomnik Błogosławionej Kingi. Te niezwykłe historie tego zamku bardzo przyciągają wielu turystów. Warto też jest odwiedzić Rezerwat Biała Woda, znajduje się on w Pieninach Małych, jest to barwne miejsce potoku doliny Biała Woda. Otóż rezerwat ten posiada bardzo piękny krajobraz skał wapiennych. Natomiast w rezerwacie tym, odnajdują się piękne turnie, a także bloki skalne między którymi tworzy potok ten bardzo uroczy przełom, który nazywa się Międzyskały. Nadał on kształt, krągłych oraz gładkich koryt w skałach wapiennych. Turyści, często piją wodę z tego koryta, a zwłaszcza w tedy, gdy jest lato i bardzo ciepły dzień.